Press "Enter" to skip to content

Taharet

Samet Ocak 0

Muhterem Kardeşlerim!

Dinimiz; temizliğe büyük bir ehemmiyet vermiş, sağlığımız veya dini vazifelerimizle ilgili her hususta temizliğe riayet etmeyi emretmiştir.

Bu hususu ispat için değil de izah için bazı hakikatleri dile getirmek yerinde olacaktır. Elbisesi,bedeni veya namaz kılacağı yer temiz olmayan kimse namaz kılamaz. Namaz, İslam’ın; temizlikte namazın şartı olduğuna göre, temizliği tam olmanın Müslümanlığı eksiktir.

Temizliğe dikkat göstermediğimiz zaman sağlımız tehlikeye düşer. Müslüman olarak evlerimizi ve etrafını, sokaklar ve meydanlarımızı ağaç altlarını , akar ve durgun sularımızı hep temiz tutacağız.

Temizlik sade ibadetle ilgili bir vazife değildir. İçtimai,ahlaki ve sıhhi bakımdan temiz olmak zorundayız. Dini bütün bir mümin ahlaki sağlam bir Müslüman sağlığını değerini bilen bir insan ter temiz olacaktır.

Müslümanlar’ın dili kalbi, ruhu ve fikri manen temiz olacaktır.

Zira Allah’ü Teala temiz olan ibadet ehlini muhakkak sever.okumuş oldum ayeti kerimede buyruluyor ki:

Ey bürünüp sarılan (Habibim), kalk, artık(kafirleri azap ile ) korkut. Rabbin’i büyük tanı, elbiselerini (bundan sonrada) temizlemekte devam et.

Peygamber efendimizde bir hadisi şeriflerinde (temizlenmek imanın yarısıdır.) buyurmaktadır.

Bedeniz temizliği, pis olan şeylerden sakınmakla kabildir. Bunu için sofradan kalkınca ellerimizi ve ağzımızı temizce yıkamalıyız. Resulullah efendimiz bir hadisi şerifte buyurmaktadır ki:

Yemeğin bereketi sofraya oturmadan öncede sonrada elleri yıkamaktadır. Abdest ve yemekte parmak ve diş aralarını temizleyen ümmetlerim ne hoş kimselerdir. İnsan bu sünnete riayet ederse yediğinde bereket bulur Resulullah’ın övgüsüne layık olur.

Resulullah efendimiz bir hadiste buyurmaktadır ki:

Ümmetime meşakkat vermeyeceğini bilseydim , kendilerini her namazda misvak kullanmakla emrederdim.

Müslüman hiç olmazsa haftada bir defa vücudunu yıkamalı, sık, sık tırnaklarını kesmeli; bıyıklarının uçlarını dudakları görülecek kadar kısaltmalıdır. Her yedi günde bir gün başını ve vücudunu yıkaması, her Müslüman’ın üzerinde Allah’ın hakkıdır buyurmuştur.

Temizlik İslam dininden ayrı olarak düşünmemiz asla caiz değildir. Temizlik, hacimde şekil gibi, İslamiyet’le kaynaşmış bulunmaktadır. Pislik ile Müslümanlık bir arada toplanmaz Müslümanlık varsa pislik yok pislik mevcutsa; Müslümanlık yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir